Projekty zrealizowane

Budynek mieszkalny D ul. Poznańska 294 C w Toruniu.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego D wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 294 C w Toruniu. Prace zakończono w kwietniu 2019 r.. Łączna powierzchnia budowanych mieszkań wyniosła 3413,03 m2.