Projekty zrealizowane

Budynki mieszkalne G i F ul. Poznańska 294 c w Toruniu

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych G i F wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 294 c w Toruniu . Prace zakończono w styczniu 2018 r. Łączna powierzchnia użytkowa wybudowanych mieszkań wyniosła 5.200,09 m2.