Projekty zrealizowane

Netto ul. Legionistów 3 w Wąbrzeźnie.

Roboty budowlano-montażowo-remontowe w sklepie Tesco, ul. Legionistów 3 w Wąbrzeźnie. Konwersja sklepu Tesco w Netto. Prace prowadzono od 10.05.2021 r. do 29.05.2021 r.