Projekty zrealizowane

IV etap prac, ul. Strzałowa 13, Toruń

Wykonanie robót IV etapu w stanie deweloperskim 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Osiedlu Mieszkaniowym Toruńskie Zawiśle w Toruniu przy ul. Strzałowej 13. Prace zakończono w czerwcu 2017 r. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań stanowi  3.086 m2.