Projekty zrealizowane

Biedronka ul. Leonida Teligi 7, Toruń

Remont i przebudowa budynku handlowo-usługowego „Biedronka” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  w Toruniu  przy ul. Leonida Teligi 7.

Prace prowadzono od 14.09.2020 r. do 29.10.2020 r.