Projekty zrealizowane

Biedronka ul. Plac Orląt Lwowskich 9-11 w Toruniu

Przebudowa budynku handlowo-usługowego „Biedronka” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  w Toruniu przy ul. Plac Orląt Lwowskich 9 - 11. Prace prowadzono od 12.04.2021 – 21.05.2021.